ΕΚΟΜΕ: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Οπτικοακουστικών Παραγωγών

ΕΚΟΜΕ: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Οπτικοακουστικών Παραγωγών

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας που έχει σαν αποστολή «την υποστήριξη και ανάδειξη δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα». Τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη περιγραφή που το ίδιο δίνει για τον εαυτό του!

Το ΕΚΟΜΕ είναι λοιπόν ο επίσημος φορέας υποστήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα. Είναι αρμόδιο να στηρίξει έναν σημαντικό κλάδο της πολιτιστικής παραγωγής της χώρας και να αναδείξει τους ανθρώπους του και τη δουλειά τους, εντός και εκτός συνόρων. Κομμάτι του ρόλου του είναι και να προσελκύσει ξένες παραγωγές στη χώρα, που θα αξιοποιήσουν το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό, θα φέρουν συνάλλαγμα και θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΟΜΕ έχει σύμφωνα με το mandate του τρεις λειτουργίες: α) την χρηματοδότηση της οπτικοακουστικής παραγωγής, β) τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσω της ψηφιοποίησης του οπτικοακουστικού της πλούτου και γ) την εκπαίδευση της νέας γενιάς εργαζομένων στις οπτικοακουστικές παραγωγές, με την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων οπτικοακουστικής και ψηφιακής εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής, μας ενδιαφέρουν εν πρώτοις τα χρηματοδοτικά και υποβοηθητικά εργαλεία του φορέα για τη διευκόλυνση των οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυσή τους στη χώρα μας.

Τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΟΜΕ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη οπτικοακουστικών παραγωγών είναι δυο, το cash rebate, δηλαδή η επιστροφή χρημάτων και το tax relief, η γνωστή μας φοροαπαλλαγή.

Cash Rebate:

Το χρηματοδοτικό εργαλείο cash rebate βασίστηκε αρχικά στο Ν. 4487/2017, που στόχευε στην προσέλκυση επενδύσεων πολιτιστικού χαρακτήρα στη χώρα μας, την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών. Η λειτουργία του έγκειται στην επιστροφή χρημάτων που δαπανήθηκαν σε παραγωγές εντός Ελλάδος. Από τον Ιούλιο του 2020, με το Ν. 4704/2020 το ποσοστό επιδότησης μιας παραγωγής είναι 40% και υπάρχει διαφορετικό κατώτατο όριο για τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε είδος οπτικοακουστικής παραγωγής από αυτές που ανήκουν στο πεδίο μας:

Τηλεοπτικές σειρές: € 15.000 έως € 25.000 ανά επεισόδιο

Ντοκιμαντέρ: € 60.000

Ταινίες μικρού μήκους: € 60.000

Ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους: €100.000

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το cash rebate δεν έχει ανώτατο όριο στην επιστροφή χρημάτων προς τους παραγωγούς, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως κρατική εγγύηση προκειμένου να δανειοδοτηθούν νέες παραγωγές από τις ελληνικές Τράπεζες. Tα στοιχεία του ΕΚΟΜΕ δηλώνουν ότι € 75.000.000 έχουν εξασφαλιστεί για το πρόγραμμα του cash rebate έως το 2022. Από τον Απρίλιο 2018 έως τον Ιούνιο 2020 που υπάρχουν επίσημα στοιχεία, έχουν εγκριθεί 88 αιτήσεις για χρηματοδότηση παραγωγών, 44 διεθνών και 44 ελληνικών. με την συνολική δαπάνη της επιστροφής χρημάτων μέσω του cash rebate να ανέρχεται στα 26,6 εκατ. ευρώ.

Διαδικασία του cash rebate

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αιτήσεις για cash rebate μπορούν να υποβληθούν για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα γυρισμάτων, παραγωγής ή/και post production. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο δικτυακό τόπο του ΕΚΟΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της εκάστοτε παραγωγής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του φορέα. Η επιστροφή καταβάλλεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής ή/και του post-production, με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Tax Relief:

Όπως και το όνομά του υποδηλώνει, το χρηματοδοτικό εργαλείο του Tax Relief αποτελεί μια φοροαπαλλαγή που το ελληνικό κράτος προσφέρει σε εγχώριες ή διεθνείς παραγωγές που γυρίζονται στη Ελλάδα. Η φοροαπαλλαγή φτάνει το 30% για επενδύσεις σε εγχώριες παραγωγές (μέσω της ίδιας διαδικασίας που ισχύει για το cash rebate). Το πρόγραμμα της φοροαπαλλαγής μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνδυασμό με το cash rebate, αγγίζοντας έως το 50% του συνολικού κόστους μιας παραγωγής!

 Film Offices

Εκτός από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το EKOME έχει ενεργοποιήσει και το project του Εθνικού Δικτύου Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών, των Film Offices. Σύμφωνα με το σχέδιο τα Film Offices είναι υπεύθυνα για να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στις διαδικασίες που απαιτούνται για α) έκδοση αδειών κινηματογράφησης, β) διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, γ) επαφή με επαγγελματίες και πολίτες, δ) παροχή υποστηρικτικών ενεργειών και συμβουλών για πάσης φύσεως υπηρεσία στην χώρα, ε) εντοπισμό των φυσικών και ανθρωπογενών τοποθεσιών που μπορούν να αποτελέσουν χώρους γυρισμάτων, όπως παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία, βιομηχανικά κτήρια και πάσης φύσεως πιθανές film locations.

Το ΕΚΟΜΕ είχε προτείνει, σχεδιάσει και μελετήσει τη δημιουργία ενός δικτύου 13 Film Offices στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και άλλων 2, ενός στο Δήμο της Αθήνας και ενός στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για να ασχολούνται με την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών σε όλα τα σημεία της χώρας, ειδικά σε αυτά με φυσικά «σκηνικά», δημιουργημένα από τη Φύση ή από τον Άνθρωπο! Το σχέδιο εγκρίθηκε το 2018 και αρκετά Film Offices ξεκίνησαν σταδιακά την λειτουργία τους σε μερικές Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην αναγνωρισιμότητα των Περιφερειών τους, που θα φέρει εκτός από άμεσες ξένες επενδύσεις στη μορφή των οπτικοακουστικών παραγωγών και τουριστική ανάπτυξη σε τοποθεσίες που αποτελούν setting ταινιών που παίζονται στο εξωτερικό. Η λειτουργία τους ακόμα δε έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν θα αποδώσει μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

 

Εμείς στην U2Play Media, αναλαμβάνοντας το σύνολο της παραγωγής, μπορούμε να διαχειριστούμε και την αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΚΟΜΕ, όπως και την επικοινωνία με οποιοδήποτε από τα Film Offices ή άλλους δημόσιους φορείς. Έχουμε τη εμπειρία και πάνω από όλα, «μιλάμε τη γλώσσα τους»! Εμπιστευτείτε μας για να φροντίσουμε όλες τις λεπτομέρειες της οπτικοακουστικής σας παραγωγής, από τη χρηματοδότηση μέχρι το post-production!